کل ویدیو های موجود 198 عدد می باشد

آپلود ویدیو

درمان ٢٧ بيماري با چرب كردن كف پاها

معجزه درماني ترکیب روغن هاي زيتون، كنجد، سياه دانه و بنفشه و مالیدن آنها به کف پاهایتان را برای مدت یک ماه و راز درمانی فوق العالده و ٢٧ گانه آنها در بدنتان را برای دیگران معرفی کنید.

مشاهده
کموتاکسی و فاگوسیتوز

کموتاکسی و فاگوسیتوز میکروب توسط نوتروفیل (این فیلم Speed up شده است)

مشاهده
دستگاه اتوآنالایزر الایزا و کمولومینسانس Thunderbolt

از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه ThunderBolt قابلیت انجام تست های الایزا و کمولومينسانس به صورت همزمان و سیستم نرم افزاری کاملاً Open است.

مشاهده
چرخه زندگی انگل مالاریا در پشه

چرخه زندگی انگل مالاریا در بدن پشه آنوفل

مشاهده
ABO System

آنتی ژن های گروه خونی که در غشای سلولی گلبول های قرمز افراد مختلف قرار دارند.

مشاهده
کروماتوگرافی لایه نازک

روش انجام کروماتوگرافی لایه نازک و نوکاتی که حین انجام کار باید مورد توجه قرار داد

مشاهده
تبادل ژنتيكي بين باكتري ها | Conjugation

تبادل ژنتيكي بين دو باكتري: در كنژوگاسيون باكتري ها داراي پيلي جنسي بوده و با اتصال از طريق اين پيلي ها به يكديگر اقدام به مبادله ژنتيكي مي كنند. در اين شرايط بخشي از پلاسميد يا كل آن از باكتري F+ به باكتري F- منتقل مي شود.

مشاهده