کار و کار یابی

کاربران محترم می توانند با توجه به جایگاه خود (کارجو یا کارفرما) بخش مورد نظر خود را تکمیل و از امکانات این بخش استفاده نمایند.

 بازدید کننده محترم به دلیل اینکه شما در سایت لاگین نکرده اید تنها قادر به جستجو هستید .
 . در صورتی که می خواهید از امکانات کامل این بخش اسفاده نمایید لطفا در سایت لاگین نماید. اگر ثبت نام نکرده اید از اینجا می توانید ثبت نام کنید

جدیدترین فرصت های شغلی

شهر یا استان محل سکونت
عنوان : آشنا به کلیه بخش های آزمایشگاه
دسته تخصصی : علوم آزمایشگاهی   > 
تاریخ ارسال :
آزمایشگاه
عنوان : مسئول فنی
دسته تخصصی : علوم آزمایشگاهی   > 
تاریخ ارسال :
کیمیا طب
عنوان : آشنا به کلیه بخش های آزمایشگاه
دسته تخصصی : علوم آزمایشگاهی   > 
تاریخ ارسال :
تهران
عنوان : ژنتیک
دسته تخصصی : ژنتیک   > 
تاریخ ارسال :
exir
عنوان : آشنا به کلیه بخش های آزمایشگاه
دسته تخصصی : علوم آزمایشگاهی   > 
تاریخ ارسال :
اندیشه
عنوان : مسئول فنی
دسته تخصصی : علوم آزمایشگاهی   > 
تاریخ ارسال :
شرکت معتبر آزمایشگاهی
عنوان : ایمونولوژی
دسته تخصصی : علوم آزمایشگاهی   > 
تاریخ ارسال :
gh7
عنوان : پذیرش و جوابدهی
دسته تخصصی : علوم آزمایشگاهی   > 
تاریخ ارسال :
سراسر ایران
عنوان : کنترل کیفی
دسته تخصصی : علوم آزمایشگاهی   > 
تاریخ ارسال :
آزمایشگاه شهرام
عنوان : هورمون شناسی
دسته تخصصی : علوم آزمایشگاهی   > 
تاریخ ارسال :