بازگشت

گزینه های جستجوی کارفرما

 6 زمينه فعاليت
31 زمينه تخصصي
exir نام شركت / موسسه
۱۳۹۳ چهارشنبه ۴ تير تاريخ درج آگهي
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۴ تير مهلت تماس تا
خیابان مطهری آدرس
7 استان محل كار
تهران شهر محل كار
مهم نيست مقطع تحصيلي
1 سال سابقه كار
زن جنسيت
مهم نيست وضعيت تاهل
مهم نيست وضعيت نظام وضيفه
بين 20 تا 30 سال حداقل و حداكثر سن
88429047 تلفن هاي تماس
کارمند اداری آشنا به کیتهای آزمایشگاهی جهت فروش و پشتیبانی.
بازگشت