بازگشت

گزینه های جستجوی کارفرما

 6 زمينه فعاليت
23 زمينه تخصصي
آزمایشگاه شهرام نام شركت / موسسه
۱۳۹۱ يکشنبه ۲ مهر تاريخ درج آگهي
۱۳۹۱ شنبه ۲۲ مهر مهلت تماس تا
تهران آدرس
7 استان محل كار
اسلام شهر شهر محل كار
ديپلم مقطع تحصيلي
1 سال سابقه كار
مرد جنسيت
مجرد وضعيت تاهل
پايان خدمت وضعيت نظام وضيفه
بين 20 تا 30 سال حداقل و حداكثر سن
111 تلفن هاي تماس
1111111
بازگشت