پرسش و پاسخ 

پرسش

 • ماکروپرولاکتین | Macroprolactin

  ماکروپرولاکتین چیست و چرا آنرا اندازه گیری می کنند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • بیماری‌ هیپرپرولاکتینمی | Hyperprolactinemia

  ماکروپرولاکتین یک شکل غیرفعال از نظر فیزیولوژیکی است از پرولاکتین که در بعضی ازافراد وجود دارد. ماکروپرولاکتین در واقع پرولاکتینی است که به ایمونوگلوبولین جی متصل شده است. بعضی از تست ها ماکروپرولاکتین را بعنوان پرولاکتین شناسایی می کنند و به شکل کاذب مقدار پرولاکتین بالا نشان داده می شود که فرد را مبتلا به بیماری هایپرپرولاکتینمیا نشان میدهد. برای تفکیک آن ابتدا ماکروپرولاکتین را با پلی اتیلن گلایکول از سرم جدا میکنند سپس ازمایش را برای اندازه گیری پرولاکتین انجام میدهند. روش استاندارد طلایی برای تشخیص ماکروپرولاکتین، کروماتوگرافی بر پایه وزن مولکولی است.

  ۱۳۹۷ شنبه ۶ بهمن | 1 | Phasco-qc

  1 0