پرسش و پاسخ 

پرسش

 • عفونت ویروس روتاویروس

  راه های پیشگیری از ابتلا به عفونت روتاویروسی در کودکان چیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پیشگیری از ابتلا به روتاویروس

  محققان برای پیشگیری از ابتلا به روتاویروس، راه های زیر را توصیه می کنند: - بعد از عوض کردن پوشک بچه، به خوبی او را بشویید. - با زدن واکسن از کودکانی که به شدت در معرض ریسک این ویروس هستند حفاظت کنید. - بیش از ۹۸ درصد کودکانی که واکسن روتاویروس دریافت کرده اند در مقابل ابتلا به بیماری های شدید روتاویروسی محافظت می شوند.

  ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن | 2 | Phasco-qc

  1 0