پرسش و پاسخ 

پرسش

 • قارچ کاندیدا آوریس

  آیا به نظر شما در ایران امکان دارد ما کاندیدا آوریس داشته باشیم یا خیر؟ (ذکر سه دلیل)

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • کاندیدیازیس اوریس یک بیماری نوپدید

  بله امکانش هست. ١- این گونه ی کاندیدا که دارای مقاومت چند دارویی (MDR) است بهمین دلیل در افراد مستعد کشنده میباشد و اگر فردی در ایران هم بدلیل این قارچ کشته شود بدلیل ممنوئیت اتوپسی در ایران مشخص نشده است. ٢- عمدتاً بر روی وسایل و تجهیزات چند بار مصرف پزشکی کلونیزه می گردد و منتقل می شود و این وسایل در ایران به وفور استفاده می شود. ٣- روش تشخیصی این مخمر با مابقی کاندیدا متفاوت هست بهمین دلیل با روش های رایج در ایران قطعاً گونه ای دیگر این رو معرفی کرده اند. ٤- این مخمر جز عوامل مهم عفونت های بیمارستانی است و در ایران هم به علت عدم نظارت و کنترل مناسب و روتین بخش های بیمارستانی، این نوع عفونت (Nosocomial infections) شایع است و بطور مکرر گزارش می گردد. ٥- کاندیدیازیس اوریس یک بیماری نوپدید به گزارش CDC است که دارای انتشار جهانی می باشد. بنابر این در ایران هم وجود دارد هر چند تشخیص داده نشود. در ضمن تشکر ویژه از پاسخ کامل آقاي دكتر عليرضا لطفي كيان دكتراي علوم آزمايشگاهي - آزمایشگاه کیان

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند | 1 | Phasco-qc

  1 0