پرسش و پاسخ 

پرسش

 • بیماری درماتوفیلوزیس

  در مورد بیماری درماتوفیلوزیس به سوالات زیر پاسخ دهید؟ ١- عامل بیماری؟ ٢- آیا انسان هم دچار میشود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • درماتوفیلوس کونگولنسیس-بصورت نادر بله گاهی انسان را هم درگیر می کند

  1⃣ درماتوفیلوس کونگولنسیس 2⃣ بصورت نادر بله گاهی انسان را هم درگیر می کند. ‏🔷 Dermatophilosis is a common skin disease in horses that is caused by the bacterium dermatophilos congolensis. ‏🔹 This is the same organism that causes Mud fever in horses. This disease is very common in cows, sheep and goats and is also found occasionally in cats, dogs, and humans. ‏🔹 D. congolensis is a gram-positive bacterium that is thought to originate from the soil. It commonly causes disease in moist tropical areas, but can also be found in wet northern environments. ‏🔹Moisture and high temperatures facilitate the dispersal and penetration of zoospores into the skin, contributing to the spread of the disease. ‏🔹 Ticks, biting flies, and contact with other infected animals also causes the spread of rainscald. ‏🔹 Once in the skin, the bacteria cause inflammation of the skin as well as the typical symptoms associated with rainscald ♨️ افرادی که به این پرسش، پاسخ صحیح دادند خانم ها و آقایون به ترتیب ارسال جواب: 🌙 سیامک امینی خیابانی 🌙 مینا زارع کارشناس آزمایشگاه یزد 🌙 پویا ایمانی دانشجو علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد واحد پزشکی-تهران 🌙 مهیار کی مرام ارشد قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران 🌙 راحله حسيني بيمارستان رضوي-مشهد 🌙 سید موسی مستوری کارشناس علوم آزمایشگاهی 🌙 مژگان دهقانی ارشد میکروب ازمایشگاه امام حسین میبد 🌙 ریحانی از تبریز 🌙 محمد رضایی فیروزآبادی کارشناس ارشد انگل شناسی آزمایشگاه پاتوبیولوژی امام حسین میبد 🌙 علی فرزانگان، دانشگاه گیلان، ارشد قارچ شناسی پزشکی 🌙 شهناز امیری 🔬🔬🔬🔬🔬 ‏@Qanda_lab 🔬🔬🔬🔬🔬

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۳ اسفند | 1 | Phasco-qc

  1 0