پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اکتینومایستوما و یومایکوتیک مایستوما

  تفاوت تشخیصی اکتینومایستوما و یومایکوتیک مایستوما در چیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • فرق بين گرانول یومایکوتیک مایستوما و گرانول اکتینومایکوتیک مایستوما

  از گرانول های عاری از چرک آزمایش میکروسکوپی بعمل میآید برای این کار ی گرانول را روی لام تمیزی که حاوی یک یا دو قطره پتاس 10% هست قرار داده و آن را با سوزن تشریح له کرده و سپس توسط لامل پوشانده میشود. گرانول یومایکوتیک مایستوما: دارای میسلیوم به قطر ۴ تا ۷ میکرومتر منشعب با تیغه های میانی و کلامیدوکونیدی هایی به قطر حدود ۱۴ میکرومتر بین میسلیوم ها و کلامیدوکونیدی ها را ماده سیمانی احاطه کرده و به همین علت دانه ها سفت و سخت می باشد. • کشت: در محیط کشت سابورو حاوی کلرامفنیکل یا جنتامایسین در دمای ۲۵ و ۳۷ درجه به مدت ۶ تا ۸ هفته. گرانول های اکتینومایکوتیک مایستوما: دارای جدار ناصاف و کلفت بوده از رشته های باریک و ظریفی تشکیل شده است که قطر آن ها ۲ میکرومتر یا کمتر از ۱ میکرومتر می باشد رشته ها منشعب بوده انتها یا حاشیه برآمده دارد. • کشت: محیط کشت BHIA حاوی خون و یا سابورو حاوی 0.5 درصد عصاره مخمر؛ اگر شک به عوامل بی هوازی شد از محیط تایرگلیکولات استفاده می شود.

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي | 3 | Phasco-qc

  0 0