پرسش و پاسخ 

 • قارچ کاندیدا آوریس

  آیا به نظر شما در ایران امکان دارد ما کاندیدا آوریس داشته باشیم یا خیر؟ (ذکر سه دلیل)

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند | 1 | phasco

  پاسخ
 • بیماری درماتوفیلوزیس

  در مورد بیماری درماتوفیلوزیس به سوالات زیر پاسخ دهید؟ ١- عامل بیماری؟ ٢- آیا انسان هم دچار میشود؟

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۳ اسفند | 1 | phasco

  پاسخ
 • اکتینومایستوما و یومایکوتیک مایستوما

  تفاوت تشخیصی اکتینومایستوما و یومایکوتیک مایستوما در چیست؟

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي | 1 | phasco

  پاسخ

نمایش بیشتر