پرسش و پاسخ 

پرسش

 • رنگ امیزی دانه های استیپلینگ در مالاریا

  دانه های استیپلینگ درکدام پلاسمودیوم با رنگ گیمسا رنگ نمیگیرد؟ فالسیپاروم اوال ملاریه ویواکس

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • رنگ امیزی دانه های استیپلینگ در مالاریا

  فکر میکنم درپلاسمودیوم اوال وپلاسمودیوم ویواکس دیده نشود به این علت که دراین دو گونه ازمالاریا دانه های شوفنر در اریتروسیتهای عفونی شده تشکیل میگردد که هم به علت وفور و هم به علت قرمز رنگ گرفتن در رنگ آمیزی مانع دیده شدن دانه های بازوفیلیک استیپلینگ شود.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان | 2 | ghnazary

  2 0