پرسش و پاسخ 

پرسش

  • رنگ امیزی دانه های استیپلینگ در مالاریا

    دانه های استیپلینگ درکدام پلاسمودیوم با رنگ گیمسا رنگ نمیگیرد؟ فالسیپاروم اوال ملاریه ویواکس

    پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش