پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تک یاخته در بدن انسان Dimorphic

  کدام تک یاخته در بدن انسان Dimorphic است؟ الف) Trypanosoma congolense. ب) Trypanosoma brucei. ج) Trypanosoma cruzi. د) Trypanosoma gambiense.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تریپانازوم کروزی

  پاسخ صحيح گزينه "ج" است. پاسخ تشریحی: تریپانازوم کونگلنس و تریپانازوم بروسئی فقط در نشخوار کنندگان و تک سمیان ایجاد بیماری میکنند و تنها به شکل تریپومستیگوت دیده می شوند (در انسان تکثیر ندارند). تریپانازوم کروزی و تریپانازوم گامبیننس خاص انسان هستند و ایجاد بیماری شاگاس (کروزی) و بیماری خواب (گامبیننس) در انسان را دارند. تریپانازوم گامبیننس در خون انسان به شکل تریپامستیگوت دیده می شوند. (شکل دیگری در بدن ندارد). تریپانازوم کروزی در بدن انسان به دو شکل تریپامستیگوت (در خون) و آمستیگوت در بافت های حساس از قبیل: قلب و عضلات صاف دستگاه گوارش دیده می شود و همانجا تکثیر دارند. همراه جریان عموی خون دوباره به خون بازگشته و به حالت اول تریپاماستیگوت تبدیل می شوند.

  ۱۳۹۸ جمعه ۲۳ فروردين | 3 | Phasco-qc

  2 0