پرسش و پاسخ 

پرسش

 • کیست انتاموبا

  کدام یک از فرم های امیب انتاموباهیستولیتیکا در مدفوع دیده نمیشود؟ االف پره کیست ب کیست ۴ هسته ای ج تروفوزوییت د متاکیست

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • انتاموبا هیستولیتیکا

  فرم‌های پره کیست و کیست‌های چهار هسته‌ای معمولا در روده بزرگ و فرم متاکیست معمولا در روده باریک وجود دارند بنابراین احتمال دیدن فرم متاکیست در مدفوع کمتر است

  ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند | 2 | saremlab

  1 0