پرسش و پاسخ 

پرسش

 • شیستوزوما

  ضایعات مغزی بیشتر در کدام نوع شیستوزوما ایجاد می‌شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تخم های شیستوزوما ژاپونیکوم

  تخم های شیستوزوما ژاپونیکوم نسبت به سایر گونه‌ها بیشتر به مغز می‌رسند. بطوری که ۶۰ % عوارض نورولوژیک شیستوزومیازیس و تمام ضایعات مغزی حاصله ناشی از ش.‌ژاپونیکوم می‌باشد. ضایعات مغزی مشابه تومور مغزی همراه با همی‌پلژی و فلج اندام‌ها می‌باشد. یکی از عوارض وخیم ولی غیر معمول ش.ژاپونیکوم، تخم‌گذاری آن در مغز یا شیستوزومیازیس مغزی است؛ که با سردرد شدید، تشنج و آنسفالیت تظاهر می‌کند. گرفتاری سیستم اعصاب مرکزی در شیستوزومیازیس شرقی بسیار شایع‌تر از عفونت‌های ناشی از گونه‌های دیگر است؛ این امر می تواند به علت تخم‌گذاری بیشتر کرم و شاید اندازه کوچک‌تر تخم در ش.ژاپونیکوم باشد. وقوع این عارضه در ۲ الی ۳ % موارد عفونت، تخمین زده می‌شود و جالب آنکه تقریباً همیشه در مرحله حاد یا اولیه بیماری بروز می کند. گرفتاری سیستم اعصاب مرکزی به علت ش.مانسونی، نخاع را به مراتب بیش از مغز درگیر می‌کند. میلیت عرضی در بیمارانی گزارش گردیده که در نخاع شوکی آنها تخم‌های ش.مانسونای یافت شده است. در ش.هماتوبیوم و در موارد خیلی نادر ممکن است مغز، مننژ و نخاع نیز مبتلا گردند و نکروز و واکنش گرانولوماتوز نسبت به حضور تخم‌های انگلی سبب مرگ بیمار شوند. میلوپاتی معمولاً بعلت وجود گرانولوم در مدولاست که می تواند سبب فلج شل، اختلالات اسفنکتری و اختلال حس گردد. در بیمارانی که آزمایش مایع نخاع آنان افزایش سلول و پروتئین همراه با ازدیاد چشمگیر ائوزینوفیل‌ها در خون محیطی را نشان می‌دهد و از نشانه‌های گرفتاری سیستم عصبی رنج می‌برند؛ باید به شیستوزومیاز دستگاه عصبی مشکوک شد؛ که ممکن است سبب آرتروپاتی نیز در بیماران گردد."پاسخ از "جناب آقای دکتر مجتبی نیک بخت سرداری خیاوی"

  ۱۳۹۷ جمعه ۵ بهمن | 1 | Phasco-qc

  0 0