پرسش و پاسخ 

 • اسپیکول

  کدام یک از نماتودهای زیر فاقد اسپیکول می باشد؟ ١- تریکوسفال. ٢- انکوسرکا. ٣- تریشین. ٤- لوالوا.

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ فروردين | 1 | phasco

  پاسخ
 • تک یاخته در بدن انسان Dimorphic

  کدام تک یاخته در بدن انسان Dimorphic است؟ الف) Trypanosoma congolense. ب) Trypanosoma brucei. ج) Trypanosoma cruzi. د) Trypanosoma gambiense.

  ۱۳۹۸ جمعه ۲۳ فروردين | 1 | phasco

  پاسخ
 • اسپارگانوم و اشکال لاروی

  اسپارگانوم معادل کدام یک از اشکال لاروی زیر است؟ الف) سنوروس. ب) پروسرکوئید. ج) پلوروسرکوئید. د) کوراسیدیوم.

  ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين | 1 | phasco

  پاسخ
 • کیست انتاموبا

  کدام یک از فرم های امیب انتاموباهیستولیتیکا در مدفوع دیده نمیشود؟ االف پره کیست ب کیست ۴ هسته ای ج تروفوزوییت د متاکیست

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند | 1 | Fahimeh dehghanipour

  پاسخ
 • شیستوزوما

  ضایعات مغزی بیشتر در کدام نوع شیستوزوما ایجاد می‌شود؟

  ۱۳۹۷ جمعه ۵ بهمن | 1 | phasco

  پاسخ
 • انگل ترشینوزیس

  تشخیص بالینی ترشینوزیس ممکن است با کدام بیماری زیر قابل اشتباه باشد؟ چرا؟ الف) توبرکلوزیس ب) تیفوئید ج) فیلاریازیس د) شیستوزومیازیس

  ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • انگل تك ياخته

  با توجه به توضیحات زیر نام تک یاخته مورد نظر را بیابید. "عضوی از آنتاموبا که زندگی آزادزی دارد. قابل انتقال به انسان است. توانایی زندگی همزیستی و استقرار در دستگاه گوارش انسان را دارد اما هیچ بیماری را منتقل نمیکند. از لحاظ میکروسکوپی کاملاً شبیه آنتاموبا هیستولتیکا است. اجسام کروماتیدال درشت و دارای انتهای گرد است. برای افتراق از خصوصیات فیزیکی و ملکولی استفاده می شود و همچنین در محیط اگزونیک (خالص) قادر به رشد است

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • آمیب‌های خانواده والکامفیده

  آمیب‌های زیر مربوط به خانواده والکامفیده می‌باشد؛ به غیر از: ‏1⃣ Naegleria ‏2⃣ vahlkampfia ‏3⃣ Sappinia ‏4⃣ Tetramutos

  ۱۳۹۷ جمعه ۲۱ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • ترماتودها

  در کدام یک از ترماتودها مرحله ردی دیده نمیشود؟ سه مورد را ذكر كنيد.

  ۱۳۹۷ شنبه ۱۷ آذر | 1 | phasco

  پاسخ

نمایش بیشتر