پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آزمایشگاه و تکنولوژِی دیجیتال

  به نظر شما مهمترین نیاز کارکنان محیط آزمایشگاه (مرتبط با کامپیوتر، تلفن همراه و دیگر تکنولوژیهای وابسته) چیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • یبوانفورماتیک

  اصلی ترین نیاز برای این افراد ، فراگیری بیوانفورماتیک و کاربرد های آن در امور تحقیقاتی و پژوهشی می باشد. حتی واجب تر از یادگیری انجام تست قند یا دیدن لام CBC یا آنالیز ادرار.

  ۱۳۸۹ شنبه ۲۶ تير | 0 | saremlab

  0 0