پرسش و پاسخ 

پرسش

 • گلبول قرمز

  تعداد گلبول های قرمز در خانم ها ٰآقایان ونوزادان چه اندازه هست واینکه علت لین تفاوت چیه؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • 4-5 میلیون

  در آقایان6.2-4.2 میلیون و در خانمها ونوزادان حدود 5-4 میلیون است.

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت | 0 | keivan-48

  0 0