پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • اصطلاح آزمایشگاهی inr

    اصطلاح آزمایشگاهی inr مخفف این کلمات است: International Normalized Ratio و معنی تخصصی آن یعنی " ایندکس حساسیت بین المللی " است.

    ۱۳۹۷ سه شنبه ۹ بهمن | 1 | phasco

    0 0