پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • اصطلاح آزمایشگاهی insufficient

    اصطلاح آزمایشگاهی insufficient یعنی ناکافی و کمبود.

    ۱۳۹۷ سه شنبه ۹ بهمن | 0 | admin

    0 0