پرسش و پاسخ 

پرسش

 • مدت زمان ناشتایی نوزادان

  مدت زمان ناشتا بودن برای نوزادان تقریبا چند ساعت می تواند باشد ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • متغییر

  زمان مراجعه برای آزمایش نوزادان باید به صورتی باشد که قبل از مصرف نوبت شیر بعدی نمونه گیری انجام شود مثلا: اگر هر سه ساعت شیر میخورد دوساعت و نیم بعد از مصرف آخرین نوبت شیر نمونه گیری انجام شود.

  ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۵ اسفند | 2 | DONYA66

  0 0