پرسش و پاسخ 

نظرسنجی در خصوص تبلیغ(( کتاب میکروب شناسی تشخیصی))

همانگونه که مستحضرید مدتی است که تبلیغ ((کتاب میکروب شناسی تشخیصی)) در صفحه اصلی سایت به نمایش در آمده است. این اقدام علمی - فرهنگی فاسکو در راستای پشتیبانی از کاربران خود صورت گرفته . نظر شما در خصوص نحوه اجرای این تبلیغ، تخفیفی که برای کتاب در نظر گرفته شده، ارسال رایگان و روند پیگیری سفارشات چه می باشد؟

ابتدا وارد سایت شوید