پرسش و پاسخ 

پرسش

 • ارتباط هماتوکریت با درصد رتیکولوسیت

  درصد رتیکولوسیت چه ارتباطی میتواند با هماتوکریت داشته باشد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • جواب به سوال

  RPI(اندکس تولید رتیک)=شمارش تام رتیکولوسیت+هماتوکریت بیمار/زمان بلوغ ضرب هماتوکریت طبیعی زمان بلوغ رتیک در خون محیطی به ازائ هر 10 درصد کاهش در هماتوکریت نسبت به میزان طبیعی که برابر 45%است 0.5 روز افزایش پیدا میکند

  ۱۳۹۰ جمعه ۲۸ بهمن | 0 | reza pourali

  0 0