پرسش و پاسخ 

پرسش

 • سوال

  اگر فردی دچار پوکی استخوان باشد ایا اریتروسیت سازی سالمی خواهد داشت و دچار چه انمی می گردد ؟ حسام یغمایی

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آنمی و پوکی استخوان

  به نظرم در پوکی استخوان بیشتر تراکم استخوان تحت تاثیر قرار میگیرد و فکر نکنم بر محتوای مغز استخوان که متناسب است با ظرفیت خونسازی تاثیر داشته باشد و لذا فکر نمی کنم فرد اگر دچار کم خونی شود ناشی از پوکی استخوان باشد مگر اینکه دانش جدید یافته هایی در این زمینه داشته باشد اما تا آنجایی که میدانم ارتباطی بین آنمی و پوکی استخوان نشنیده ام

  ۱۳۹۰ جمعه ۲۵ آذر | 0 | ghnazary

  0 0
 • ارتباط پوکی استخوان و آنمی

  Normochromic normocytic anemia in a postmenopausal woman with severe osteoporosis

  ۱۳۹۰ شنبه ۲۶ آذر | 0 | ab55di

  0 0
 • ارتباط پوکی استخوان و سیکل سل

  Secondary osteoporosis due to sickle cell anemia

  ۱۳۹۰ شنبه ۲۶ آذر | 0 | ab55di

  0 0