پرسش و پاسخ 

پرسش

 • Wbc

  شرایط موثر برافزایش گلبولهای سفید(نوتروفیل واوزینوفیل وبازوفیلها دارد)چیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • جواب

  در شرايط عفونت هاي باكتريال تعداد نوتروفيل زياد ميشه در حالت الرژي ها هم تعداد ائوزينوفيل و بازوفيل زياد ميشه

  ۱۳۸۹ جمعه ۵ آذر | 0 | bahar96

  0 0