پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • bleeding time

  معمولا تست روی لاله گوش انجام می شود و از مدت زمان بند امدن خونریزی و قطع شدن ان جهت نتیجه گیری عملکرد سیستم انعقاد و پلاکت ها استفاده میگردد. اما روش چندان مطلوبی نیست و بجای ان روش های دیگر ی مانند PT-PTT_Clotting Time استفاده می گردد

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۱۳ آبان | 0 | ghnazary

  0 0
 • BT

  این ازمایش برای بررسی اختلالات تعداد و عملکرد بلاکت ها و همچنین اختلالات دیواره رگ ها مورد استفاده قرار مگیرد.

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۱۳ آبان | 0 | mm24072

  0 0
 • جواب

  بررسي فعاليت پلاكت ها و ديواره رگ ها

  ۱۳۸۹ جمعه ۵ آذر | 0 | bahar96

  0 0
 • سیلان

  آزمایش زمان سیلان در تشخیص شدت بیماری فون ویلبراند و نواقص اکتسابی و ارثی پلاکتی کاربرد دارد و به طور کلی بایستی توجه کرد که به طور دقیق نمی‌توان با این آزمایش شدت خونریزی را پیش‌بینی نمود. زمان سیلان در موارد زیر طولانی می‌شود: •1- بیماری فون ویلبراند •2- بیماری گلانزمن •3- سندرم برنارد سولیر •4- اختلال در منبع ذخیره ای پلاکت (storage pool deficiency) •5- اورمی •6- مایلوم مالتیپل •7- کاهش یا فقدان فیبرینوژن

  ۱۳۹۱ شنبه ۴ آذر | 0 | alijun84

  0 0