پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • F CELL

    به ان دسته از گلبولهای قرمز که بعد از تولد هنوز HB F تولید میکنند گویند

    ۱۳۸۹ يکشنبه ۶ تير | 0 | rezaie

    0 0