پرسش و پاسخ 

پرسش

 • هموگلوبین

  چرا هموگلوبین نوزاد در ماه اول بالاتر از دیگر سنین است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • هموگلوبین نوزادان

  شاید به دلیل باقیمانده های همگلوبین مادری باشد که هنوز به صورت ذخیره در بدن نوزاد وجود دارد.

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۳ تير | 1 | saremlab

  1 0
 • جواب

  نوزاد در هنگام تولد مقدار زیاددی

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۶ تير | 1 | rezaie

  1 0
 • جواب

  بخاطر اینکه نوزاد در هنگام تولد میزان زیادی HB F دارد و چون عمر گلبول قرمز 120 روز است و از طرفی HB F میل ترکیبی زیادی به اکسیژن داشته ولی در ازاد سازی HB میل کمتری دارد باعث تولید اریتروپوئیتین بیشتر شده که سبب افزایش HB نوزاد می شود

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۶ تير | 1 | rezaie

  1 0