پرسش و پاسخ 

پرسش

 • عوارض واریانتهای هموگلوبین

  شدت عوارض واریانتهای هموگلوبین به چه عواملی بستگی دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • عوارض واریانت های هموگلوبین

  علایم و نشانه های واریانتهای هموگلوبین در نوع و شدت تفاوت دارند و این به این بستگی دارد که فرد چه نوع واریانتی دارد، آیا یک واریانت دارد یا واریانت ترکیبی دارد.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ شهريور | 2 | Phasco-qc

  2 0