پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • عوارض مشترک واریانت های هموگلوبین

    از عوارض مشترک ابتلا به واریانت های هموگلوبین میتوان آنمی همولیتیک و انسداد عروق ها را نام برد.

    ۱۳۹۸ شنبه ۹ شهريور | 1 | Phasco-qc

    1 0