پرسش و پاسخ 

پرسش

 • هموگلوبین بارتز

  راهکارهای کاهش تشدید عوارض هموگلوبین بارتز کدامند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • هموگلوبین بارتز

  اگر یک بچه مقدار زیادی هموگلوبین بارتز داشته باشد معمولاً این فرد بیماری هموگلوبین H دارد. جنین هایی با چهار حذف ژنی هیدروپس فتالیس داشته و بدون تزریق خون یا پیوند مغز استخوان معالجه نمی شوند.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ شهريور | 1 | Phasco-qc

  1 0