پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • عوارض هموگلوبین H

    اگرچه زنجیرهای بتا همگی نرمال هستند اما تترامری از چهار زنجیر بتا به درستی عمل نمی کند. یک میل ترکیبی افزایش یافته ای نسبت به اکسیژن دارد و اکسیژن به آسانی به بافتها نمیرسد. وجود این هموگلوبین همراه است با شکست قابل ملاحظه گلبولهای سرخ و این بدلیل ناپایدار بودن و ایجاد ساختارهای سخت در درون گلبول سرخ است. مشکلات پزشکی جدی در افراد دارای این نوع هموگلوبین وجود ندارد اگر چه اغلب آنمی دارند.

    ۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ شهريور | 2 | Phasco-qc

    2 0