پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • هموگلوبین F

    اصلی ترین هموگلوبین در دوران جنینی است به سرعت بعد از تولد کاهش می آبد و در عرض ۱ تا ۲ سال به سطح بالغین می رسد. ممکن است در بعضی از بیماریهای مادرزادی افزایش یابد. سطح این هموگلوبین در بتا تالاسمی نرمال یا کمی افزایش یافته باشد ولی البته در افراد مبتلا به سیکل سل و یا افراد مبتلا به سیکل سل - بتا تالاسمی اغلب افزایش یافته است. هموگلوبین F همچنین در بعضی از بیماری ها مانند لوسمی ها و دیگر نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو افزایش متوسطی دارد.

    ۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور | 2 | Phasco-qc

    2 0