پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • هموگلوبین C و D

    افرادی که برای ژن این نوع هموگلوبین هموزیگوت هستند معمولاً یک آنمی همولیتیک متوسط، گلبولهای سرخ میکروسیتیک داشته و طحال آنها نسبتا بزرگ است. یک نسخه از این ژن سبب علایمی نمیگردد مگر اینکه با جهشهای دیگر مانند یک ژن معیوب بتا تالاسمیا ترکیب شود.

    ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد | 1 | Phasco-qc

    1 0