پرسش و پاسخ 

پرسش

 • ماده ضد انعقاد در تست های انعقادی

  چرا از EDTA به عنوان یک ماده ضد انعقاد در تست های انعقادی استفاده نمی شود؟(بجز موارد استثنا)

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • نمک های دی آمین تترا استیک اسید (EDTA)

  نمک های دی آمین تترااستیک اسید ( EDTA ) به علت حفظ و نگهداری سلولهای خونی به عنوان یک ماده ضد انعقاد مناسب در آزمایشگاههای هماتولوژی به کار می رود و مناسب ترین ماده ضد انعقاد برای آزمایش CBC می باشد. روش عمل : EDTA و نمک های آن سبب اتصال کلسیم شده و با خارج کردن کلسیم از محیط واکنش پروسه انعقاد خون را ( مسیر داخلی و خارجی ) متوقف می سازد و در نتیجه تبدیل پروتومبین به ترومبین و عمل ترومبین روی فیبرینوژن جهت تشکیل فیبرین متوقف می گردد همچنین فاکتور V و فاکتور VIII در حضور EDTA ناپایدار می باشد. بطور کلی از EDTA به عنوان یک ماده ضد انعقاد در تست انعقادی استفاده نمی شود بجز در مواردی که بررسی و آزمایش پلاکتها مورد نظر باشد (باید توجه نمود در بعضی از بیماران به علت وجود آنتی بادی های پلاکتی با وجود EDTA , پلاکتهای بهم چسبیده مشاهده می شود).پاسخ ارسالي از كانال تلگرامي 🔬 ‏@QandA_lab 🔬

  ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند | 4 | admin

  0 0