پرسش و پاسخ 

پرسش

 • کم خونی هایپوکرومیک | Hypochromic anemia

  آﻧﻤﯽ نوع هایپوکرومیک ﭼﯿﺴﺖ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • Hypochromic anemia | کم خونی هایپوکرومیک

  آﻧﻤﯽ هایپوکرومیک (Hypochromic anemia) یک اصطلاح عمومی برای انواع مختلف کم خونی می باشد که در آن گلبول های قرمز خون از حد طبیعی کم رنگ تر هستند. یک گلبول قرمز طبیعی که به صورت یک دیسک با دو سطح مقعر می باشد، در مرکز خود دارای یک ناحیه کم رنگ است. در کم خونی هایپوکرومیک، این ناحیه کم رنگ مرکزی بیشتر به چشم می خورد و نشان دهنده کاهش میزان هموگلوبین گلبول قرمز است.

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي | 2 | Phasco-qc

  0 0