پرسش و پاسخ 

پرسش

 • کشت سلوا های سرطاانی

  چگونه میتونم سلول های سرطانی راکشت داد هسته سلول های سرطانی باتمایز بالای بافتی چگونه است

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آدرس

  لطفا به ادرس زیر مراجعه فرمائید http://www.springerprotocols.com/BookToc/doi/10.1385/1592594069

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۰ تير | 0 | marand

  1 0