پرسش و پاسخ 

سوال

اگر فردی دچار پوکی استخوان باشد ایا اریتروسیت سازی سالمی خواهد داشت و دچار چه انمی می گردد ؟ حسام یغمایی

ابتدا وارد سایت شوید