پرسش و پاسخ 

H1

علت کاهش پلاکت در نمونه حاوی EDTA در دستگاه H1 چه میتواند باشد؟ باتشکر

ابتدا وارد سایت شوید