پرسش و پاسخ 

ادامه تحصیل در نانو پزشکی

من فارغ التحصیل کارشناسی شیمی هستم و امکان شرکت در کنکور نانو تکنولوژی پزشکی رو هم دارم. به نظر شما ادامه تحصیل در نانو پزشکی از لحاظ اشتغال بهتر است یا شیمی؟

ابتدا وارد سایت شوید