پرسش و پاسخ 

پرسش

 • افتراق سراشیا مارسسنس از سراشیا لیکوفاسینس

  جهت افتراق سراشیا مارسسنس از سراشیا لیکوفاسینس از کدام دسته از تست های زیر استفاده می شود؟ الف) تولید لیپاز و ژلاتیناز و DNase ب) تخمیر مانیتول و تست VP ج) قندهای آرابینوز و رافینوز د) اندول، فنیل آلانین دآمیناز و مصرف مالونات

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • قندهای آرابینوز و رافینوز

  پاسخ صحیح : گزینه ج، سراشیا باسیل گرم منفی، متحرک که توسط شاخص های ذیل از سایر انترو باکتریاسه ها تشخیص داده می شود: تولید DNase، تواید لیپاز و ژلاتیناز، واکنش های مثبت : حرکت ، ‌ONPG و تخمیر مانیتول و VP، واکنش های منفی : H2S، اندول، فنیل آلانین دزآمیناز و مصرف مالونات می باشد. -نکته 1: در محیط KIA دارای واکنش آلکالن / اسید بدون تولید گاز و SH2 است و در محیط TSI دارای واکنش اسید/ اسید به دلیل تخمیر سوکروز در محیط می باشد. -نکته 2: تفاوت بین سراشیا مارسسنس و لیکوفاسینس از نظر آزمایشگاهی بر اساس تخمیر قندهای آرابینوز و رافینوز است که سراشیا لیکوفاسینس قادر به تخمیر هر دو قند مذکور می باشد ولی سراسیا مارسسنس فاقد قدرت تخمیر آنها است. -نکته 3 : برخلاف سویه های سراشیا مارسسنس، سراشیا لیکوفاسینس هرگز قادر به تولید پیگمان قرمز رنگ نمی باشد. - نکته 4: مقاومت به کلیستین دارای ارزش تشخیصی می باشد.

  ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند | 1 | Phasco-qc

  0 0
 • سراشیا مارسسنس

  سراشیا (Serratia) باکتری گرم منفی و متحرکی هست که به خوبی در محیطهای آزمایشگاهی پرورش می‌یابد.سراشیاها دارای کپسول کوچکی می‌باشند و کلونی‌های آن دارای رنگیزه سفید - صورتی یا قرمز می‌باشند معمولاً در شرایط اتاق قادر به تولید رنگیزه ( رنگیزه) می‌باشند. رنگیزه قرمز در سطح محیط مولر هینتون بهتر مشاهده می‌شود. ماده رنگی آن به نام پرودیزوزن یاپیریمین نامیده می‌شود. ماده رنگی پرودیزوزن که در کلونی‌های سراشیا مارسسنس دیده می‌شود این باکتری را می‌توان از عفونت‌های ریوی-ادراری و خون جدا کرد.کشت آنها بوی ماهی یا ادرار می‌دهد. سراشیا مارسسنس (Serratia marcescens) از گونه‌های معروف آن است و از اهمیت بالایی برخوردار است. این باکتری قادر به تخمیر مالتوز - مانیتول و سوکروز می‌باشد.سیترات مثبت و اندول - اوره آز - متیل رد و SH۲ منفی است. از خصوصیت پیگمانزایی سراشیا مارسنس به عنوان مارکر ذرات غبار در محیط و در بیمارستان استفاده می‌شودو تولید پیگمان به‌وسیله گرماگذاری در دمای اتاق تشدید می‌شود.

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۳ اسفند | 1 | Phasco-qc

  0 0