پرسش و پاسخ 

حداقل تعداد كلوني داراي ارزش جهت بررسي عفونت در محيط كشت

حداقل تعداد كلوني كه ارزش پيگيري و بررسي دارد از نظر عفونت در نمونه هاي مختلف( ادرار - واژن - مدفوع - خلط - مايع مفصل - csf ...) چقدر است آيا براي تمام نمونه ها يكسان است يا متفاوت ؟ اگر رفرنسي سراغ داريد معرفي نماييد متشكرم .

ابتدا وارد سایت شوید