پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اندازه گیری سیستین در ادرار

  آیا کسی با روش یا روش های اندازه گیری سیستین در ادرار و همچنین کیت هایی که در این زمینه وجود دارند آشنایی داره؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • کیت سنگ

  فکر میکنم با محلول های کیت تجزیه سنگ بتوان انجام داد.

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۳ مرداد | 0 | keivan-48

  0 0
 • سیستینوری

  در واقع روش اندازه گیری کمی سیستین با استفاده از کروماتوگرافی تعویض یونی و معمولا" در حجم ادرار 24 ساعته است. این تست تنها برای مانیتور کردن بیماران میتلا به سیستینوری که تحت درمان هستند به کار می رود.

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۴ مرداد | 0 | Hmojgan

  0 0
 • سیستینوری

  در سیستینوری یکی از روشهای تست اسکرینینگ مشاهده کریستالهای سیستین در ادرار ناشتا یا سدیمان تغلیظ شده ادرار است زیرا این آمینو اسید حلالیت پایینی داردو کریستالهای آن به شکل شش ضلعی بی رنگ قابل رویت است. روش شیمیایی تست اسکرین سیستین همان روش سیانید نیترو پروسید است. در این روش ابتدا سیستین با سدیم سیانید احیا می شود و سپس با افزودن نیتروپروسید رنگ محلول قرمز بنفش می شود در صورت وجود همو سیستین و کتونها در ادرار مثبت کاذب خواهیم داشت.تست سیانید نیتروپروسید: ابتدا 3 mL ادرار در لوله ریخته می شود سپس 2 mL محلول سدیم سیانید افزوده می شود. پس از 10 دقیقه 5 قطره سدیم نیتروپروسید 5% اضافه می کنیم. رنگ بنفش قرمز نشانه واکنش مثبت است.

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۴ مرداد | 0 | Hmojgan

  0 0