پرسش و پاسخ 

پرسش

 • پروتئینوری

  آیا استفاده از روش اسید سولفوسالیسیلیک برای سنجش دفع پروتئین در ادرار مناسب است؟ با این روش چه نوع پروتئین هایی سنجیده می شوند ؟ فقط آلبومین یا سایر پروتئین ها نظیر گلوبولین ها ، آنتی بادی ها و ...

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • روش سولفو ساليسيليک

  اين روش نسبت به روش نواري ارجح تر است بعبارتي براي تاييد تست نواري استفاده مي شود چون حساس تر است,تمام پرو تئين ها توسط اين روش سنجيده مي شود که شامل ,البو مين و گلو بولينها و پرو تئين بنس جونز و...

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۹ ارديبهشت | 0 | jaleh

  0 0