پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • وجود خون در ادرار

    عوامل زیر میتوانند سبب وجود خون در ادرار شوند: - آنمی همولایتیک شامل آنمی سیکل سل. - آلودگی خونی مانند خونریزی عادت ماهیانه خانم ها و نیز همورویید. - هپاتیت پیشرفته که به کبد آسیب جدی وارد کرده نیز سبب وجود خون در ادرار میشود. - بعضی وضعیتها ممکن است سبب وجود گذرای خون در ادرار شوند مانند تروما، بعضی از داروها، جراحی در دستگاه ادراری، مواد سمی مانند داروهای رادیوگرافی. - التهاب مجاری ادراری تناسلی، سنگهای کلیوی. - بیماری های کلیوی مانند گلومرولونفریت. - پرفشاری خون، بیماری کمبود پلاکت، هموفیلی ها، و بعضی از بیماری های اتوایمیون

    ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد | 1 | Phasco-qc

    1 0