پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اسکوربیک اسید در ادرار | Ascorbic Acid

  وجود اسکوربیک اسید در ادرار بر روی چه پارامترهای اثر می گذارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اسکوربیک اسید مثبت در ادرار

  ویتامین سی یا اسید اسکوربیک یک آنتی‌اکسیدان قوی محسوب شده و ازعوامل احیا کننده به شمار می رود. وجود این ترکیب در ادرار ممکن است به طور کاذب سبب منفی شدن برخی ازتستهای بیوشیمیایی ادرار گردد. اسید آسکوربیک به ویژه در سنجش خون و قند ادرار و همچنین نیتریت، بیلیروبین و لکوسیت اختلال ایجاد می نماید.

  ۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي | 3 | Phasco-qc

  1 0