پرسش و پاسخ 

پرسش

 • نمونه مایع منی

  ‎ برای شناسایی آلودگی با نمونه مایع منی در موارد مشکوک استفاده از کدام تست در تشخیص آلودگی ارزش بیشتری دارد؟ ‎الف ) اندازه گیری فسفاتاز اسیدی ‎ب ) تعیین آنتی ژن های محلول گروه خونی ‎ج ) آزمون فلورنس ( Florence test ) ‎د ) مطالعه میکروسکوپی

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • فسفاتاز اسيدي پروستاتتيك

  پاسخ صحیح : گزینه الف است. فعالیت فسفاتاز اسیدی پروستاتیک در نمونه مایع منی 2500 واحد (king Armstrong) است در حالی که در سایر مایعات بدن کمتر از 5 واحد است آزمون فلورنس بر اساس حضور کولین ( Choline ) در مایع است که در حضور ید ایجاد کریستال های سوزنی یا لوزی شکل می کند

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي | 1 | Phasco-qc

  1 0