پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اجراء طرح اعتباربخشی آزمایشگاه های تشخیص طبی

  نظر كارشناسي شما در خصوص اجراء طرح اعتباربخشی آزمایشگاه های تشخیص طبی در کشور چيست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • رقابت در سايه رفاقت

  درصورتي كه شرايط لازم فراهم باشد و كار بر سر اصول باشد طر ح خوبيست. بنده هميشه معتقدم رقابت باعث رشد ميشه و اين رشد به سود مردمه.

  ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۷ فروردين | 3 | omid871367

  3 0