پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تست های مایع مفصل

  برای مایع مفصل چه تستهایی انجام میشود؟ با تشکر

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اناليز مايع مفصلي ( Synovial Fluid )

  اناليز مايع مفصلي ( Synovial Fluid ) پرده سينوويال كه از سه لايه سلول تشكيل شده است غلاف تندون و بورسا ( bursae ) و مفاطل را بجز سطح غضروفي مي پوشاند . مايع بين مفصلي از اولترا فيلتراسيون پلاسما و و از ترشح هيالورونيك اسيد توسط سلول سينويال شكل مي گيرد مقدرا مايع مفصلي بسيار اندك و حتي مفصل بزرگي چون زانو داراي بيشتر از ۴ ميلي ليتر نمي باشد . مايع مفصلي علاوه بر نقش نرم كردن ، تغذيه غضروف فاقد عروق را نيز بر عهده دارد . جمع شدن مايع مفصلي را افيو‍‍‍‍ژن سينوويال گويند و به عمل اسپيره آن ارتروسنتسي ( arthrocentesis ) گفته مي شود . آزمون افتراقي براي جدا سازي مايع مفصلي عفوني از غير عفوني بسيار حائز اهميت است . در ارتريت عفوني ( به ويژه به علت استاف طلايي ) اگر در چند روز اول درمان نشود يه صورت غير قابل برگشت به غضروف صدمه خواهد رسيد . خصوصيات يه مايع مفصلي نرمال به شرح ذيل مي باشد . رنگ: صاف مايل به زرد گلبول سفيد : ۱۵۰ تا ۰ كه لنفسيت حدود ۱۵ درصد ، نوتروفيل كمتر از ۲۵ درصد و منوسيت و ماكروفژ حدود ۶۵ درصد است . براي نمونه گيري و قبل از ارتروسنتسيس آغشته كردن سرنگ اسپيراسيون با ۲۵ واحد سديم هپارين به ازاء هر سي سي مايع مفصلي سفارش مي گردد، استفاده از ديگر ضد انعقاد ها ( اگزالات ، ليتيم هپارين و پودر EDTA) موجب تشكيل كريستال و تداخل در مطالعه ميكروسكوپي كريستال مي شود . استفاده از هپارين در غلظت بيشتر از u/ml ۱۲۵ (واحد در ميلي ليتر ) اثر باز دارنده روي رشد برخي از ميكرو ارگانيزم ها دارد . آزمونهاي روتين مايع مفصلي عبارتند از: ۱) رنگ مايع و درجه كدورت ۲) شمارش سلولي و افتراق ۳) رنگ آميزي گرم و كشت ۴) مطالعه با ميكروسكوپ پلاريزه براي كريستال ولي برخي ديگر از آزمايشات در موارد خاص ممكن است به عنوان تست تشخيصي يا تست همراه كمك كننده بوده و درخواست گردد مانند: ۱- رنگ آميزي و كشت براي سل و PCR قارچ ۲- براي باكتري و ميكروب سل ۳- اختلاف قند خون از از مايع مفصلي ۴ – اندازه گيري كمپلمان مايع مفصلي ۵ – مطالعه انزيمي ۶- اندازه گيري اسيد اوريك تفسير گلوكز مايع مفصلي در مقايسه با سطح قند سرم صورت مي گيرد كه در شرايط اده ال احتياج به ۸ ساعت ناشتايي جهت برقراري تعادل با مايع مفصلي دارد . اختلاف ميزان قند خون از نايع مفصلي كمتر از mg / dl ۱۰ در حالت نرمال و غير التهابي است اين اختلاف در ارتريت عفوني ممكن است به mg/ dl ۶۰-۲۰ برسد .شمارش سلولي و اندازه گيري قند مايع مفصلي بايد در كمتر از نيم ساعت انجام شود . آزمايش لخته موسيني : اين آزمايش با ريختن چند قطره از مايع مفصلي در لوله حاوي اسيد استيك ۲ تا ۵% انجام مي گيرد. به شرطي كه هيالورونات داراي انسجام بوده و از درجه پليمري شدن خوبي برخوردار باشد به صورت لخته سفيد رنگ در مي آيد ، در حالي كه در مايع مفصلي عفوني يا ملتب ذرات سفيد از هم پاشده شده در مي ايد آزمايش به صورت خوب ، بد ، متوسط گزارش مي گردد . مايع ترانس لوسنت : مايع ترانس لوسنت به هر مايع شفاف كه خطوط روزنامه به راحتي از پشت آن خوانده شوند با وجود آنكه مايع ترانس لوسنت خطوط روزنامه را مي پوشاند ولي نواحي سياه و سفيد قابل تشخيص است . كدورت مايع مفصلي اغلب به علت افزايش فيبرين است . مقدار نرمال پروتئين مايع مفصلي بين ۳-۱ گرم در دسي ليتر است . اندازه گيري سطح پروتئين در تشخيص ارتريت ها چندان كمك كننده نيست گاهي در مايع مفصلي اجسام ريز شناوري مثل دانه هاي برنج (Rice bodies ) ممكن است مشاهده شود . اين ذرات ممكن است غشاي سينوويال د‍نره يا ايسكميك شده ، يا ذرات فلز و پلاستيك در مفاصل مصنوعي و يا ذرات كارتيلا‍ژ در فرسايش مفصلي باشد . در برخي از بيماري هاي متابوليك ممكن است كارتيلاژ رنگي شود مثل انچه كه در اركونوز (orchonosis) ديده مي شود كه شكل ذرات پاشيده فلفل به خود مي گيرد . شمارش گلبول سفيد در مايع مفصلي : شمارش گلبول سفيد در مايع مفصلي التهابي و عفوني ممكن است بالغ بر mm۳ ۵۰۰۰۰ گردند و از اين رو احتياج به رقيق سازي است . براي شمارش توتال مي توان مايع مفصلي را ابتدا با آنزيم هيالورنيداز انكوبه كرده سپس رقيق سازي كنيم يا ۳/۰ درصد نرمال سالين با يك درصد ساپونين در سالين استفاده كرد و با نرمال سالين در ملانژور سفيد يا قرمز با توجه به سلول مي شماريم در لام رنگ آميزي شده مايع مفصلي ممكن سلولهايي مثل سلول LE كه در اغلب اوقات نروفيل با هسته فاگوسيتوز شده به رنگ پوست پيازي است نه تنها در مايع مفصلي مبتلايان به لوپوس بلكه در روماتيسم مفصلي گزارش شده است .سلولهاي راگوسيت (سلول هاي نتروفيل حاوي انكليوزونهاي آبي سياه يا سياه رنگ شبيه به گرانولاسيون توكسيك ) نيز ديده مي شود كه شايد كمپلكس هاي ايمني باشد نام ديگر آن سلول ارتريت روماتئيد است .سلول ديگري كه ديده مي شود سلول رايتر ( به ماكروفاژي كه نتروفيل دژنره را بلعيده باشد مي گويند ) كه زماني باور بر اين بود كه براي بيماري رايتر اختصاصي مي باشد .ميزان ائوزينوفيل بيشتر از ۲ درصد در مايع مفصلي را ائوزينوفيلي گويند كه در بيماري هاي التهابي ،پرتو درماني و الرژي گزارش شده است . ويژگيهاي مايع مفصلي در ارتريت عفوني : رنگ كدر يا اپاك – لكوسيتوز حتي تا mm۳ ۲۰۰۰۰۰ –بيش از ۹۰ درصد نتروفيل – تفاوت ۱۰۰-۲۰ بين خون و قند مايع مفصلي از ويژگيهاي مايع مفصلي عفوني مي باشد كه بر اين اساس در ۴ گروه ۱)غير التهابي ۲) التهابي ۳)عفوني ۴) هموراژيك بيماري هاي روماتيسني مانند ارتريت روماتوئيد ، لوپوس ، رايتر ، و تب روماتيسمي در گروه التهابي قرار دارند ارتريت هموراژيك يا خوني در رابطه با تروما، پروتزهاي مفصلي ، هموفيلي ، درمان با ضد انعقادها و يا آنمي داسي شكل مي باشد . رسوب كريستالهايي مانند مونوسديم اورات (نقرس اورات) ، كلسيم پيرو فسفات داي هيدرات ( نقرس فسفات يا نقرس كاذب يا كندرو كلسينوز ) ، اپاتيت و فسفات كلسيم (Basic cal .ph ) ، اگزالات كلسيم (نقرس اگزالاته ) و ليپيد (نقرس ليپيدي ) در مايع مفصلي موجب بروز التهاب با افزايش گلبول سفيد و غالب بودن نوتروفيل ها مي گردد به ويژه اين كه كريستال به صورت داخل سلولي در نوتروفيل و ماكروفاژديده شوند ، كه بيانگر قطعي بودن ارتريت ناشي از كريستال است . هر چند اصطلاح روزمره نقرس به رسوب اورات اشاره دارد ولي مفهوم نقرس رسوب هر گونه كريستال در بافت مفصلي مي باشد . براي مشاهده اين كريستاله از روشهاي مختلف مي توان استفاده كرد مثلا كلسيم هيدروكسي آپاتيت و اگزالات كلسيم را مي توان با ميكروسكوپ نوري مشاهده كرد و همچنين برا مشاهده كريستالهاي آپاتيت از رنگ arin red SzAli استفاده كرد و اين كريستالها به علت ريز بودن به صورت تجمع قابل شناسايي هستند . اجسام ليپيدي در تروما ، نكروز مفصل و رماتيسم مفصلي ممكن است در مايع مفصلي مشاهد شوند . اين اجسام در زير نور پلاريزان بصورت صليب درخشان ظاهر شده و به عنوان عامل ارتريت حاد مطرح گرديده اند . همچنين اگزالات كلسيم مي تواند عامل ارتريت در دياليز مزمن كليه و سندرمهاي سوء جذب باشد . در خطاي متابوليكي اگزالوز (Oxalosis ) اگزالات كلسيم عامل ارتريت مطرح مي شود . كريستال كلسترول بصورت مستطيل با گوشه هاي بريده يا به شكل پلكاني است اين كريستالها در اتر محلول بوده و توسط لوكوسيت ها فاگوسيتوز نمي شوند . كريستالها در نتيجه تخريب غشاي سلولي در تراوشات مزمن التهابي بوجود مي ايند . در مايع مفصلي امكان گزارش كريستالهاي زير وجود دارد از قبيل ۱) كريستال كورتيكواستروئيد ۲) پودر دستكش ۳) كريستال شاركوت ليدن ۴) كريستال ايمنو گلوبين يل كرايوگلوبين همچنين كريستال اسيد اوريك كه غالبا بصورت سوزني داخل و خارج سلول يافت مي شوند . در مايع مفصلي مبتلا به نقرس مشاهده مي شود . قرار دادن مايع مفصلي به مدت ۲۴ ساعت در دماي ۴ درجه سانتي گراد موجب افزايش بيشتر كريستالها مي گردد. گاهي اندازه گيري اسيد اوريك در مايع مفصلي كمك به تشخيص نقرس اورات مي كند . در حالت نرمال مقدار اسيد اوريك مايع مفصلي و سرم شبيه هم هستند . كريستال كلسيم پيرو فسفات (CPDD) همراه با ارتريت دژنراتيو و در همراهي با كاهش منيزيوم ، همو كرماتوز ف هيپر تيروئيديسم و هيپو تيروئيديسم ديده مي شود . ارتريت عفوني توسط ارگانيسم هاي گوناگوني از جمله ميكروب گرم مثبت مانند استاف ، گرم منفي ، ويروس ها ف قارچهاو ميكروب سل و .. . . گزارش شده است . تب ، لرز ، درد شديد مفاصل بويژه با حركت و احساس گرمادر مفاصل از علائم ارتريت عفوني هستند عفونت منتشر گونوكوك سه برابر در خانم ها شايعتر بوده و شانس ورود ارگانيزم به گردش خون و ابتلا به به ارتريت در دوران قاعدگي ، حاملگي ، بعد از زايمان و زمينه لوپوس بيشتر است سوشهاي اكسو تايپ (Auxotype ) گونوكوك با كلني هاي شفاف و مقاوم به اثرات ضد باكتري سرم ميل به انتشار و ايجاد ارتريت دارد و اين حالت در افراد مبتلا به كاهش اجزاي ۵ و ۶ و ۷ و ۸ از سيستم كمپلمان بيشتر شايع است . بيماري لايم (Lyme ) ناشي از ميكروبي از خانواده اسپيروكت بنام Borrelia burgdorferi مي باشد كه قتدر به در گيري التهابي در قسمت هاي مختلف بدن مي باشد كه قادر به درگيري التهابي در قسمت هاي مختلف بدن از جمله ارتريت عفوني مي باشد و روش تكثير DNA در ۹۶ درصد موارد مثبت است . انجام روش PCR براي ميكروب سل و عفونت هاي ويروسي نيز از روشهاي سفارش شده است . ارتريت عفوني ناشي از بيماري لايم Borrelia burgdorferi ممكن است به صورت حملات التهابي شعله ور شدن و فروكش كردن جلوه كند براي تشخيص ارتريت عفوني از اندازه گيري سطح لاكتيك اسيد مايع مفصلي و يا شناسايي اسيدهاي الي حاصل از حضور ميكروب مانند مالريك اسيد ، هگزانوئيك اسيد و سوكسينيك اسيد بويژه زماني كه رنگ آميزي گرم منفي است .سطح اسيد لاكتيك بيشتر از mg / dl ۳۰ در اكثر موارد بازتابي از ارتريت عفوني مي باشد. تست هاي سرولوژي تشخيصي : هرچند آزمونهاي سرولوژي روماتيسمي براي بيماري خاصي اختصاصي نيست ولي تمام آزمايشات از قبيل RA، ANA ، Anti CCP و اندازه گيري سطح كمپلمان ممكن است درخواست گردند افزايش سطح كمپلمان يا كاهش سطح كمپلمان مايع مفصلي بيانگر التهاب يا مصرف شدن آنها در حين تشكيل كمپلكسهاي ايمني مي باشد . آزمونهاي RA، ANA ، Anti CCP ممكن است در بيماري هاي روماتيسممفصلي با عياري مشابه سرم در مايع مفصلي مثبت باشند. آزمونهاي سرولوژيكي در بيماري لايم در بيشتر از ۹۰درصد موارد مثبت و در ۸۵ درصد موارد DNA باكتري در مايع مفصلي با PCR قابل تشخيص است . شايع ترين عامل ارتريت عفوني غير گونوكي: با توجه به اين كه عفونت هاي حاد باكتريال مي توانند در كمتر از ۴۸ ساعت موجب نابودي غضروف مفصلي گردند از اينرو تمتم مفاصل التهابي بايستي براي حضور عفونت مورد بررسي قارا گيرند ترشح سايتو كين ها ، پروتئازها ، افزايش فشار داخل مفصلي از علل مهم تخريب غضروف مي باشد عفونت با استاف ارئوس از شايع ترين علل ارتريت عفوني غير گونوكوكي است . نكته ها : بيماري پونست (Poncet s) يك پلي ارتريت واكنشي در سل منتشر است برخلاف استئومايليت سلي كه عفونت در نواحي ستون مهره ها ايجاد مي كند ، ارتريت سلي مفاصل بزرگ ( Hip.knee) را درگير مي كند ويروسها قادر به ارتريت چند مفصلي بوده و احتمال مي رود هپاتيت C به صورت دائم ارتريت و ارترالژي بدهد بيماران مبتلا به آنمب داسي شكل بعلت فقدان كارايي طحال ،مستعد عفونت هاي پنوموكوك ،گرم منفي و يا سالمونلا هستند. آرتريت ناشي از گونوكوك در افراد كمتراز ۴۰سال شايع بوده و خانم ها در دروران قاعدگي ف حاملگي ، در خطر بيشتري براي پخش ميكروب هستند . تصور مي شود ارتريت ناشي از گونوكوكمنتشره به علت واكنش ايمنولوژيك باشد چون رنگ آميزي گرم و كشت در اكثر موارد منفي است ، تهيه اسمير از بثورات جلدي روي تنه و نواحي انتهايي بدن و همچنين تهيه اسمير از ترشحات مجاري ادراري و ساير موارد مشكوك كمك كننده است . كشت خون در كمتر از ۴۵ درصد موارد مثبت مي شود. ابتلا به كاهش اجزاي نهايي سيستم كمپلمان نيز شخص را مستعد به عفونت فرا گير گونوكوك مي كند. در عفونت مستقيم مفاصل با ميكروب گونوكوك كشت اسمير در غالب موارد مثبت مي باشد. گزش و خراش توسط گربه ممكن است ميكروب Pasturella multocida را موارد مفاصل كند شيوع ارتريت عفوني در رمواتيسم مفصلي زياد بوده و مصرف بازدارند TNF (فاكتور نكروز كننده تومور ) مانند داروي Inflixmab بيمار را مستعد ميكروب سل و ساير باكتري ها مي كند عفونت هاي سل ، بوروليا ، قارچ ، ويروس و بروسلا از عوامل مهم ارتريت مزمن هستند

  ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۴ بهمن | 1 | SIYAVASH8406

  0 0
 • !

  واقعا ممنونم از توضيحات كامل شما

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۵ بهمن | 0 | micribiologist

  0 0
 • تشکر

  ممنون بسیار عالی کامل و جامع بود جایی برای سوال دیگر باقی نگذاشته است

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۵ بهمن | 0 | ghnazary

  0 0