پرسش و پاسخ 

پرسش

 • منبع

  آیا منبعی منبعی برای خطاهای الکتروفورز و کروماتو گرافی سراغ دارید

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • روش کار و دستگاه

  دوست عزیز با توجه به افزایش روش های کاری و همچنین دستگاه های مختلفی که برای انجام آزمایشات الکتروفورز و HPLC وجود دارد شما ابتدا باید روش کار و دستگاه خود را مشخص نمائید تا بهتر بتوان خطاهای آن را بررسی کرد.ولی بطور کلی در مورد الکتروفورز خطاهای ایجاد شده مربوط به این موارد است : شسته نشدن کامل خون ، اشکال در تهیه همولیزات ، نوسان برق ، کالیبر نبودن اسکنر یا دانسیتومتر مربوطه ، تاریخ گذشته بودن محلول ها و... در مورد روش های کروماتوگرافی نیز معمولا رزین داخل ستون ممکن است دچار اشکال شود مثلا اگر مدت زیادی مانده باشد یا ستون ممکن است نشتی داشته باشد و رزین خشک شود و...

  ۱۳۹۰ پنج شنبه ۱۳ بهمن | 0 | keivan-48

  0 0
 • اصول الکتروفورز و منابع خطای آن

  با تشکر از جناب آقای پورسعید که عمده موارد و نکات اصلی را گفتند در حقیقت چیزی باقی نمانده است اما برای مطالعه بیشتر و درک بهتر الکتروفورز و منابع خطای آن میتوانید به کتاب اصول بیوشیمی تیتز مراجعه کنید.

  ۱۳۹۰ پنج شنبه ۱۳ بهمن | 0 | ghnazary

  0 0