پرسش و پاسخ 

پرسش

 • پروتئومیکس

  پروتئومیکس چه شاخه ای از علم است ؟ جایگاه این رشته در ایران تا کجاست ؟ و علاقه مندان به این رشته باید دارای تسلط بر چه علومی باشند تا در این رشته موفق باشند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پروتئومیکس

  سلام برای پاسخ به این سوال دوست دارم یک مطلب برای 62 صفحه اب با فرمت pdf در سایت بگذارم برای استفاده دوستان.لطفا راهنمایی کنید چگوری این فایل را به سایت آپلود کنم.مرسی

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۹ آذر | 0 | ab55di

  0 0
 • پروتئومیکس

  جهت اطلاع رشته ی پروتئومیکس کاربردی در مقطع دکترا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برقرار است که امسال 5 نفر طرفیت داشت.

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۹ آذر | 0 | ab55di

  0 0
 • Applications of Proteomics

  Mining: identification of proteins (catalog the proteins) Protein-expression profile: identification of proteins in a particular state of the organism Protein-network mapping: protein interactions in living systems Mapping of protein modifications: how and where proteins are modified

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۹ آذر | 0 | ab55di

  0 0
 • تعریف پروتئومیکس و انواع آن

  PROTEOME HANDLING IN CLASSICAL AND FUNCTIONAL PROTEOMICS Two-dimensional (2D) gel electrophoresis is typically used in profiling proteomic studies, and its most popular implementation is the differential displays of proteins expressed under different conditions. It turns out that conserving the proteome to obtain a truly representative 2D gel pattern is not trivial, and this is probably the most important experimental step in proteomic studies. For example, great care must be taken during the extraction of cells from their environment and during cell lysis to reduce the influence of the sample extraction protocol on the observed state of the proteome. Mistakes are often made while manipulating a proteome, thus seriously affecting the conclusions from the experiments. Therefore, the history of the sample is a prerequisite in order to assess the validity of a sample.

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۹ آذر | 0 | ab55di

  0 0
 • رشته پروتئومیکس

  جناب آقای عباس دینار سلام، از شما درخواست می شود خلاصه مطلب تان را بصورت روان و کاربردی در چند پاراگراف در قالب یک پاسخ ارائه دهید تا همه کاربران وقت لازم و حوصله کافی برای خواندن و آشنا شدن با رشته پروتئومیکس و میکروپروتئومیکس را داشته باشند. در حال حاضر امکان به روز رسانی فایل های pdf در سایت وجود ندارد.

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۹ آذر | 0 | admin

  0 0
 • پروتئومیکس

  Proteomics, an emerging field of biochemistry, is the study of the complete set of proteins in an organism, tissue or cell and the interactions between these proteins. The first step in this process is the separation and identification of the thousands proteins in the sample. Proteomics then focuses on determining the structure, function and interactions of between them. Comparative studies can lead to useful observations on diseases and to targeted new treatments The term "proteomics" was first coined in 1997 to make an analogy with genomics, the study of the genes. The word "proteome" is a blend of "protein" and "genome", and was coined by Marc Wilkins in 1994 while working on the concept as a PhD student. Scientists are very interested in proteomics because it gives a much better understanding of an organism than genomics پروتئومیکس ، مطالعه مجموعه کاملی از پروتئین در ارگانیسم، بافت و یا سلول و فعل وانفعالات بین این پروتئینها است.اولین گام در این فرآیند جداسازی و شناسایی هزاران پروتئین در نمونه است. پروتئومیکس سپس بر روی تعیین ساختار، عملکرد و تعاملات بین آنها متمرکزمیشود. اصطلاح "پروتئومیکس" برای اولین بار در سال 1997 به قیاس با ژنتیک، مطالعه از ژن ها ابداع شد. کلمه "proteome" ترکیبی از "پروتئین" و "ژنوم" و در سال 1994 توسط مارک ویلکینز ابداع شد که خود دانشجوی دکترا در همین زمینه بود. دانشمندان بسیار علاقه مند در زمینه پروتئومیکس هستند زیرا پروتئومیکس درک بسیار بهتری از ارگانیسم نسبت به ژنتیک ارایه میدهد .

  ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۹ آذر | 0 | Miss.Fard

  0 0